Driftstörning

I lördags, den 30 i första, så drabbades vår serverleverantör av en driftstörning då arbete utfördes på en av deras borderrouters. Driftstörningen uppstod vid 08:21 och var helt avhjälpt igen vid 09:28. Vi beklagar på vår leverantörs vägnar de problem som detta ev har medfört.