Kronoberg Recycling lanseras på xStart!

Återvinningsföretaget Kronoberg Recycling AB hade ingen hemsida sedan tidigare och efter presentation av de möjligheter som xStart erbjuder gick det snabbt för dem att bestämma sig för xStart.

Läs mer om projektet och besök Kronoberg Recycling hemsida.